ความหมายของตัวเลข เลขศาสตร์

เว็บไซต์ซิมเฮงเฮง เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมความหมายของตัวเลข เลขศาสตร์จากอาจารย์ชื่อดังหลายๆท่าน ขอให้ท่านได้ศึกษาดังต่อไปนี้

ความหมายของตัวเลข เลขศาสตร์ ที่ได้วิเคราะห์จากการศึกษาจากอาจารย์ด้านตัวเลขหลายท่านมา 4 ปีกว่า และจากประสบการณ์ที่ได้ทดลองใช้ตัวเลขมาพอสมควร เรื่องตัวเลข หรือเลขศาสตร์นั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ลึกลับซับซ้อนในเรื่องความแม่นยำในการทำนายทายทักบุคคลคนๆนั้น ว่ามีวิถีชีวิตอย่างไร นิสัยใจคอเป็นอย่างไร การงานที่ต้องรับผิดชอบ ชีวิตครอบครัว ความรัก และสุขภาพ เป็นต้น

ทั้งนี้เบอร์โทรศัพท์จะมีความแม่นยำก็ต่อเมื่อเป็นเบอร์ที่ได้ใช้มาในระยะเวลานานพอสมควร โดยจะต้องได้ใช้เบอร์นั้นๆเป็นหลักและใช้เบอร์นั้นบ่อยที่สุด

number-one-among-many-numbers

ที่นี่การเปลี่ยนเบอร์ เพื่อจะบ่งบอกว่าเราต้องการจะเปลี่ยนชะตากรรมชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น ต้องการจะพัฒนาชีวิตให้สูงขึ้นนั้น เบอร์หรือตัวเลขจึงเป็นเสมือนการตั้งเป้าหมายหรือการตั้งทิศทางให้ตัวเราเองในอนาคต เคยได้ยินไหมคะ คำว่า You are What you think ความหมายคือ คุณคิดเช่นไร คุณจะเป็นเช่นนั้น สมองของคนเราจะบันทึกและดำเนินรอยตามความคิด ถ้าคิดดี คิดสร้างสรรค์ พัฒนา เราจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเราคิดลบ ชีวิตเราก็จะเริ่มแย่ลงๆไปเรื่อยๆ เบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็นเช่นนั้นค่ะ นั่นคือ You are What Number you use. คุณจะเป็นดั่งเช่นเบอร์ที่คุณใช้ นั่นแหละค่ะ เบอร์โทรศัพท์ของคุณมีความหมายเช่นไร ชีวิตของคุณก็จะเริ่มเป็นไปตามความหมายของเบอร์โทรศัพท์นั้นๆ (ขึ้นอยู่กับบุญทำกรรมแต่งมาด้วยนะคะ บางคนทำบุญมามาก ใช้เบอร์ที่คนอื่นมาแย่ๆ แต่ทำไมเค้ายังอยู่ได้ รอดมาได้ นั่นเพราะเค้าเสริมบุญ กตัญญูอยู่ตลอดเวลา ทำให้ชีวิตเค้าอาจจะรวยมาก แต่หาความสุขไม่ได้เท่านั้นเอง คือดีอย่าง เสียอย่าง เป็นต้น ไม่ได้แย่ไปทุกทาง)

อย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณ วิเคราะห์ตามเหตุและผลของท่านก่อนตัดสินใจเลือกใช้ตัวเลข ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของท่าน ความต้องการในชีวิตของท่าน ตัวเลขที่ควรจะเหมาะสมกับการงานของท่าน รวมถึงบุคลิกที่ท่านต้องการจะปรับให้ดีขึ้น เป็นต้น. . .

ความหมายของตัวเลข 0 : the meaning of number 0
ความหมายของตัวเลข 1 : the meaning of number 1
ความหมายของตัวเลข 2 : the meaning of number 2
ความหมายของตัวเลข 3 : the meaning of number 3
ความหมายของตัวเลข 4 : the meaning of number 4
ความหมายของตัวเลข 5 : the meaning of number 5
ความหมายของตัวเลข 6 : the meaning of number 6
ความหมายของตัวเลข 7 : the meaning of number 7
ความหมายของตัวเลข 8 : the meaning of number 8
ความหมายของตัวเลข 9 : the meaning of number 9
ความหมายของตัวเลข 10/01 : the meaning of number 10/01
ความหมายของตัวเลข 11 : the meaning of number 11
ความหมายของตัวเลข 12/21 : the meaning of number 12/21
ความหมายของตัวเลข 13/31 : the meaning of number 13/31
ความหมายของตัวเลข 14/41 : the meaning of number 14/41
ความหมายของตัวเลข 15/51 : the meaning of number 15/51
ความหมายของตัวเลข 16/61 : the meaning of number 16/61
ความหมายของตัวเลข 17/71 : the meaning of number 17/71
ความหมายของตัวเลข 18/81 : the meaning of number 18/81
ความหมายของตัวเลข 19/91 : the meaning of number 19/91
ความหมายของตัวเลข 20/02 : the meaning of number 20/02
ความหมายของตัวเลข 22 : the meaning of number 22
ความหมายของตัวเลข 23/32 : the meaning of number 23/32
ความหมายของตัวเลข 24/42 : the meaning of number 24/42
ความหมายของตัวเลข 25/52 : the meaning of number 25/52
ความหมายของตัวเลข 26/62 : the meaning of number 26/62
ความหมายของตัวเลข 27/72 : the meaning of number 27/72
ความหมายของตัวเลข 28/82 : the meaning of number 28/82
ความหมายของตัวเลข 29/92 : the meaning of number 29/92
ความหมายของตัวเลข 30/03 : the meaning of number 30/03
ความหมายของตัวเลข 33 : the meaning of number 33
ความหมายของตัวเลข 34/43 : the meaning of number 34/43
ความหมายของตัวเลข 35/53 : the meaning of number 35/53
ความหมายของตัวเลข 36/63 : the meaning of number 36/63
ความหมายของตัวเลข 37/73 : the meaning of number 37/73
ความหมายของตัวเลข 38/83 : the meaning of number 38/83
ความหมายของตัวเลข 39/93 : the meaning of number 39/93
ความหมายของตัวเลข 40/04 : the meaning of number 40/04
ความหมายของตัวเลข 44 : the meaning of number 44
ความหมายของตัวเลข 45/54 : the meaning of number 45/54
ความหมายของตัวเลข 46/64 : the meaning of number 46/64
ความหมายของตัวเลข 47/74 : the meaning of number 47/74
ความหมายของตัวเลข 48/84 : the meaning of number 48/84
ความหมายของตัวเลข 49/94 : the meaning of number 49/94
ความหมายของตัวเลข 50/05 : the meaning of number 50/05
ความหมายของตัวเลข 55 : the meaning of number 55
ความหมายของตัวเลข 56/65 : the meaning of number 56/65
ความหมายของตัวเลข 57/75 : the meaning of number 57/75
ความหมายของตัวเลข 58/85 : the meaning of number 58/85
ความหมายของตัวเลข 59/95 : the meaning of number 59/95
ความหมายของตัวเลข 60/06 : the meaning of number 60/06
ความหมายของตัวเลข 66 : the meaning of number 66
ความหมายของตัวเลข 67/76 : the meaning of number 67/76
ความหมายของตัวเลข 68/86 : the meaning of number 68/86
ความหมายของตัวเลข 69/96 : the meaning of number 69/96
ความหมายของตัวเลข 70/07 : the meaning of number 70/07
ความหมายของตัวเลข 77 : the meaning of number 77
ความหมายของตัวเลข 78/87 : the meaning of number 78/87
ความหมายของตัวเลข 79/97 : the meaning of number 79/97
ความหมายของตัวเลข 80/08 : the meaning of number 80/08
ความหมายของตัวเลข 88 : the meaning of number 88
ความหมายของตัวเลข 89/98 : the meaning of number 89/98
ความหมายของตัวเลข 90/09 : the meaning of number 90/09
ความหมายของตัวเลข 99 : the meaning of number 99


It's only fair to share...Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Tumblr
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.