ความหมายของตัวเลข เลขศาสตร์

SimHengHeng คือเว็บไซต์ที่รวบรวมความหมายของตัวเลข “เลขศาสตร์” (Numerology) จากอาจารย์ชื่อดังหลายๆท่าน ขอให้ท่านได้ศึกษาดังต่อไปนี้

ความหมายของตัวเลข เลขศาสตร์ ที่ได้วิเคราะห์จากการศึกษาจากอาจารย์ด้านตัวเลขหลายท่านมา 4 ปีกว่า และจากประสบการณ์ที่ได้ทดลองใช้ตัวเลขมาพอสมควร เรื่องตัวเลข หรือ เลขศาสตร์ นั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ลึกลับซับซ้อนในเรื่องความแม่นยำในการทำนายทายทักบุคคลคนๆนั้น ว่ามีวิถีชีวิตอย่างไร นิสัยใจคอเป็นอย่างไร การงานที่ต้องรับผิดชอบ ชีวิตครอบครัว ความรัก และสุขภาพ เป็นต้น

เบอร์มงคล เลขมงคล เลขพลิกชีวิต

 

ทั้งนี้เบอร์โทรศัพท์จะมีความแม่นยำก็ต่อเมื่อเป็นเบอร์ที่ได้ใช้มาในระยะเวลานานพอสมควร โดยจะต้องได้ใช้เบอร์นั้นๆเป็นหลักและใช้เบอร์นั้นบ่อยที่สุด

ที่นี่การเปลี่ยนเบอร์ เพื่อจะบ่งบอกว่าเราต้องการจะเปลี่ยนชะตากรรมชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น ต้องการจะพัฒนาชีวิตให้สูงขึ้นนั้น เบอร์หรือตัวเลขจึงเป็นเสมือนการตั้งเป้าหมายหรือการตั้งทิศทางให้ตัวเราเองในอนาคต เคยได้ยินไหมคะ คำว่า You are What you think ความหมายคือ คุณคิดเช่นไร คุณจะเป็นเช่นนั้น สมองของคนเราจะบันทึกและดำเนินรอยตามความคิด ถ้าคิดดี คิดสร้างสรรค์ พัฒนา เราจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเราคิดลบ ชีวิตเราก็จะเริ่มแย่ลงๆไปเรื่อยๆ เบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็นเช่นนั้นค่ะ นั่นคือ You are What Number you use.
คุณจะเป็นดั่งเช่นเบอร์ที่คุณใช้ นั่นแหละค่ะ เบอร์โทรศัพท์ของคุณมีความหมายเช่นไร ชีวิตของคุณก็จะเริ่มเป็นไปตามความหมายของเบอร์โทรศัพท์นั้นๆ (ขึ้นอยู่กับบุญทำกรรมแต่งมาด้วยนะคะ บางคนทำบุญมามาก ใช้เบอร์ที่คนอื่นมาแย่ๆ แต่ทำไมเค้ายังอยู่ได้ รอดมาได้ นั่นเพราะเค้าเสริมบุญ กตัญญูอยู่ตลอดเวลา ทำให้ชีวิตเค้าอาจจะรวยมาก แต่หาความสุขไม่ได้เท่านั้นเอง คือดีอย่าง เสียอย่าง เป็นต้น ไม่ได้แย่ไปทุกทาง)

อย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณ วิเคราะห์ตามเหตุและผลของท่านก่อนตัดสินใจเลือกใช้ตัวเลข ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของท่าน ความต้องการในชีวิตของท่าน ตัวเลขที่ควรจะเหมาะสมกับการงานของท่าน รวมถึงบุคลิกที่ท่านต้องการจะปรับให้ดีขึ้น เป็นต้น. . .
ความหมายของตัวเลข 0
ความหมายของตัวเลข 1
ความหมายของตัวเลข 2
ความหมายของตัวเลข 3
ความหมายของตัวเลข 4
ความหมายของตัวเลข 5
ความหมายของตัวเลข 6
ความหมายของตัวเลข 7
ความหมายของตัวเลข 8
ความหมายของตัวเลข 9
ความหมายของตัวเลข 10/01
ความหมายของตัวเลข 11
ความหมายของตัวเลข 12/21
ความหมายของตัวเลข 13/31
ความหมายของตัวเลข 14/41
ความหมายของตัวเลข 15/51
ความหมายของตัวเลข 16/61
ความหมายของตัวเลข 17/71
ความหมายของตัวเลข 18/81
ความหมายของตัวเลข 19/91
ความหมายของตัวเลข 20/02
ความหมายของตัวเลข 22
ความหมายของตัวเลข 23/32
ความหมายของตัวเลข 24/42
ความหมายของตัวเลข 25/52
ความหมายของตัวเลข 26/62
ความหมายของตัวเลข 27/72
ความหมายของตัวเลข 28/82
ความหมายของตัวเลข 29/92
ความหมายของตัวเลข 30/03
ความหมายของตัวเลข 33
ความหมายของตัวเลข 34/43
ความหมายของตัวเลข 35/53
ความหมายของตัวเลข 36/63
ความหมายของตัวเลข 37/73
ความหมายของตัวเลข 38/83
ความหมายของตัวเลข 39/93
ความหมายของตัวเลข 40/04
ความหมายของตัวเลข 44
ความหมายของตัวเลข 45/54
ความหมายของตัวเลข 46/64
ความหมายของตัวเลข 47/74
ความหมายของตัวเลข 48/84
ความหมายของตัวเลข 49/94
ความหมายของตัวเลข 50/05
ความหมายของตัวเลข 55
ความหมายของตัวเลข 56/65
ความหมายของตัวเลข 57/75
ความหมายของตัวเลข 58/85
ความหมายของตัวเลข 59/95
ความหมายของตัวเลข 60/06
ความหมายของตัวเลข 66
ความหมายของตัวเลข 67/76
ความหมายของตัวเลข 68/86
ความหมายของตัวเลข 69/96
ความหมายของตัวเลข 70/07
ความหมายของตัวเลข 77
ความหมายของตัวเลข 78/87
ความหมายของตัวเลข 79/97
ความหมายของตัวเลข 80/08
ความหมายของตัวเลข 88
ความหมายของตัวเลข 89/98
ความหมายของตัวเลข 90/09
ความหมายของตัวเลข 99

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.