ย้ายค่ายเบอร์เดิม

เปรียบเทียบการย้ายค่ายเบอร์เดิม รายเดือน

AIS
249 บาท (ขั้นต่ำ) จาก 499 บาท
รับส่วนลด 50% เมื่อสมัครแพคเกจ i play entertain non-stop นาน 12 รอบบิล
1. 249 บาท จาก 499 บาท โทรทุกเครือข่าย 200 นาที Internet 3G/4G ได้ 4GB + เน็ตต่อเนื่องรวม (ความเร็วสูงสุด) 8GB
 
2. 349 บาท จาก 699 บาท โทรทุกเครือข่าย 300 นาที Internet 3G/4G ได้ 8GB + เน็ตต่อเนื่องรวม (ความเร็วสูงสุด) 16GB
 
3. 449 บาท จาก 899 บาท โทรทุกเครือข่าย 400 นาที Internet 3G/4G ได้ 12GB + เน็ตต่อเนื่องรวม (ความเร็วสูงสุด) 24GB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DTAC
249 บาท (ขั้นต่ำ) จาก 499 บาท
รับส่วนลด 50% เมื่อสมัครแพคเกจ Super non-stop นาน 12 เดือน
1. 249 บาท จาก 499 บาท โทรทุกเครือข่าย 200 นาที Internet Edge/3G/4G ได้ 5GB + 5GB
 
2. 299 บาท จาก 599 บาท โทรทุกเครือข่าย 300 นาที Internet Edge/3G/4G ได้ 8GB + 8GB
 
3. 349 บาท จาก 699 บาท โทรทุกเครือข่าย 300 นาที Internet Edge/3G/4G ได้ 10GB + 10GB
 
4. 449 บาท จาก 899 บาท โทรทุกเครือข่าย 400 นาที Internet Edge/3G/4G ได้ 15GB + 15GB
 
5. 549 บาท จาก 1099 บาท โทรทุกเครือข่าย 600 นาที Internet Edge/3G/4G ได้ 20GB + 20GB
 
6. 649 บาท จาก 1299 บาท โทรทุกเครือข่าย 800 นาที Internet Edge/3G/4G ได้ 25GB + 25GB
 
7. 749 บาท จาก 1499 บาท โทรทุกเครือข่าย 1000 นาที Internet Edge/3G/4G ได้ 30GB + 30GB
 
8. 999 บาท จาก 1999 บาท โทรทุกเครือข่าย 2000 นาที Internet Edge/3G/4G ได้ 40GB + 40GB
TRUEmoveH
250 บาท (ขั้นต่ำ) จาก 499 บาท
รับส่วนลด 50% เมื่อสมัครแพคเกจ Super non-stop นาน 12 เดือน
1. 250 บาท จาก 499 บาท โทรทุกเครือข่าย 200 นาที Internet Edge/3G/4G ได้ 2GB + เน็ตต่อเนื่องรวม (ความเร็วสูงสุด) 128 kbps
 
2. 300 บาท จาก 599 บาท โทรทุกเครือข่าย 300 นาที Internet Edge/3G/4G ได้ 2.5GB + เน็ตต่อเนื่องรวม (ความเร็วสูงสุด) 128 kbps
 
3. 350 บาท จาก 699 บาท โทรทุกเครือข่าย 300 นาที Internet Edge/3G/4G ได้ 4GB + เน็ตต่อเนื่องรวม (ความเร็วสูงสุด) 128 kbps
 
4. 450 บาท จาก 899 บาท โทรทุกเครือข่าย 450 นาที Internet Edge/3G/4G ได้ 6GB + เน็ตต่อเนื่องรวม (ความเร็วสูงสุด) 384 kbps
 
5. 550 บาท จาก 1099 บาท โทรทุกเครือข่าย 650 นาที Internet Edge/3G/4G ได้ 8GB + เน็ตต่อเนื่องรวม (ความเร็วสูงสุด) 384 kbps
 
6. 650 บาท จาก 1299 บาท โทรทุกเครือข่าย 850 นาที Internet Edge/3G/4G ได้ 10GB + เน็ตต่อเนื่องรวม (ความเร็วสูงสุด) 384 kbps
 
7. 750 บาท จาก 1499 บาท โทรทุกเครือข่าย 1200 นาที Internet Edge/3G/4G ได้ 10GB + เน็ตต่อเนื่องรวม (ความเร็วสูงสุด) 384 kbps
 
8. 950 บาท จาก 1899 บาท โทรทุกเครือข่าย 2000 นาที Internet Edge/3G/4G ได้ 10GB + เน็ตต่อเนื่องรวม (ความเร็วสูงสุด) 384 kbps
It's only fair to share...Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Tumblr
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.