ความหมายของตัวเลข 4 : the meaning of Number 4 on mobile phone

ความหมายของตัวเลข 4 เลขเจรจาพาที ถนัดด้านการสื่อสาร

เลขนี้ทำให้เราพูดเก่งขึ้น แต่คนที่มีเลข 4 นี้ไม่ได้หมายถึงว่า ทุกคนที่มีเลขนี้จะพูดจาได้อย่างชาญฉลาดกันทุกคนนะคะ เพราะต้องดูตัวเลขแวดล้อมด้วย อย่างเช่น ถ้าเลข 4 ไปเจอกับเลข 2 นั่นหมายถึงว่า 24/42 ทำให้พูดจาอ่อนหวาน พูดเอาใจเก่ง เจ๊าะแจ๊ะ ฉอเล๊าะเก่งขึ้น ^_^ ส่วนถ้าเป็นเลข 45/54 ก็จะพูดในเชิงวิชาการ มีเหตุมีผล มีตรรกะอะไรมากมาย เป็นต้น

หมอเกมส์ เศรษฐีสถาพรได้พูดถึงเลขนี้ว่าเป็นเลขที่ทำให้พูดเจรจาทุกรูปแบบ คนใช้เลขนี้จะฉลาด ทันคน เหมาะกับงานพูด งานขาย เช่น เซลล์ ประชาสัมพันธ์ และยังรวมถึงงานที่ต้องได้เดินทาง ส่วนหมอแมนการินก็พูดคล้ายๆกัน ว่าเหมาะกับงานที่ต้องพูด ต้องเจรจา และแนะนำว่าอาชีพที่จะรุ่ง ก็ได้แก่ งานเขียน งานสื่อสาร นักข่าว นักเขียน บรรณาธิการ งานค้าขายให้ดี ล้วนต้องมีเลข 4

No.4 is Mercury

Communication, Good at planning, Responsible, Aptitude, Sharp,
Suit for Sales, PR, Marketing or Jobs that have to use the ability of negotiation

Relationship : Extremely hot


Good Numbers when stay with Number 4 ;

41/14 42/24 44 45/54 46/64

Moderate Numbers when stay with Number 4 ;
40/04 49/94

Not quite Good Numbers when stay with Number 4 ;
43/34 47/74 48/84

It's only fair to share...Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Tumblr

You may also like...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.