ความหมายของตัวเลข 5 : the meaning of Number 5 on mobile phone

ความหมายของตัวเลข 5 เลขสติ สัมปชัญญะ

ขอใช้คำว่าเลขที่ทำให้ผู้ใช้สุขุมนุ่มลึกมากขึ้น มีเลข 5 มากไปจะทำให้ดูธรรมะธัมโม ชอบศึกษาเกี่ยวกับศาสนา เลข 5 นี้คือเลขที่ชอบแสวงหาความรู้ ชอบอ่าน ชอบเรียนรู้ เลขแห่งนักวิชาการก็ว่าได้นะคะ เป็นคนมีเหตุมีผล

หมอเกมส์ เศรษฐีสถาพร กล่าวว่าเป็นเลขคุณธรรม ไม่ชอบถูกใครบังคับ มีความมั่นใจในตัวเอง เก่ง และยุติธรรม ส่วนหมอแมนการินกล่าวว่าเป็นเลขของความเป็นผู้ใหญ่ เลขของความคิดและปัญญา และยังเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจิตวิญญาณ การหยั่งรู้ด้วย หากมีเลข 5 หลายตัวในเบอร์ มักจะพบกับคนที่ชอบปลีกวิเวก สันโดษ รู้จักพอเพียง อย่างเช่น พระ นักบวช งานที่เหมาะคือ นักวิชาการ ครู อาจารย์ นักจิตแพทย์ นักกฏหมาย เป็นต้นค่ะ

No.5 is Jupiter

Good Heart, Morality, Like Travelling, Independent, Confident, Smart,
Optimistic, Fair, Respectful, Suit for Scholars in high level

Relationship : Better to be attacked by lover


Good Numbers when stay with Number 5 ;

51/15 54/45 55 56/65 59/95

Moderate Numbers when stay with Number 5 ;
50/05 53/35

Not quite Good Numbers when stay with Number 5 ;
52/25 57/75 58/85

It's only fair to share...Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Tumblr

You may also like...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.