ความหมายของตัวเลข 0 : the meaning of Number 0 on mobile phone


ความหมายของตัวเลข 0 เลขของคนโลกส่วนตัวสูง

เลขนี้บางตำราบอกไว้ว่าไม่ควรมี 0 อยู่ในเบอร์โทร เพราะจะหมายถึงโรคภัยที่จะมาเยือนแก่ผู้ใช้ หมอแมนการินได้พูดถึงเลข 0 ว่าเป็นเลขของคนที่ชอบอยู่คนเดียว โลกส่วนตัวสูง เข้าถึงยาก ไม่ชอบสุงสิงกับใคร จึงเหมาะกับงานที่ต้องอยู่คนเดียว เช่น นักวิจัย นักค้นคว้าหาข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ สายลับ หรืองานที่ต้องอยู่แต่ในห้องแลป เป็นต้น

It's only fair to share...Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Tumblr

You may also like...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.