ความหมายของตัวเลข 10/01 : the meaning of number 10/01


ความหมายของตัวเลข 10/01 เลขเหย่อหยิ่ง ทรนง จนคนหมั่นไส้

เลข 1 เป็นเลขแห่งความมั่นใจในตัวเองสูง ทะเยอทะยาน โดดเด่นและเด่นดัง ส่วนเลข 0 เป็นเลขความลับเยอะ คนอื่นเดาใจได้ยาก และก็เข้าถึงยาก โลกส่วนตัวสูง อารมณ์ก็ไม่แน่นอน เป็นคนที่สับสนในตัวเอง ทำให้คนอื่นไม่เข้าใจในตัวตนของคนใช้เลขนี้เท่าไรนัก เด่นดังเกินหน้าเกินตาและประกอบกับความเป็นคนที่เข้าใจยาก เข้าถึงยากอีก จึงก่อให้เกิดโดนหมั่นไส้ โดนกลั่นแกล้ง และมักมีคนคอยจ้องเล่นงานอยู่ก็เป็นได้ตามที่หมอเกมส์ เศรษฐีสถาพรได้พูดถึงไว้ และยังบอกว่าเป็นเลขที่กว่าจะสำเร็จมาได้ ต้องผ่านความยากลำบาก ความเจ็บปวดมาสารพัด ถึงจะเป็นใหญ่หรือได้บริหารงานอยู่ในวงการใดๆ ก็จะเป็นได้ไม่นาน มีเหตุให้เสื่อมเสียเพราะบริวาร
ส่วนดร.ไก่ได้พูดในทำนองที่ว่า เป็นเลขที่ไม่สามารถพึงพาใครได้เลย จะสำเร็จได้ด้วยตัวเอง ระวังโดนเขม่นถ้าเด่นดังเกินหน้าเกินตาผู้อื่น ต้องนิ่งเท่านั้น ถึงจะสยบความเคลื่อนไหว ให้ระวังสุขภาพดวงตา ความดัน หรือโรคที่เกิดจากความเครียด อย่าง ไมเกรน ระบบเลือด นอนไม่หลับ เป็นต้น

It's only fair to share...Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Tumblr

You may also like...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.