ความหมายของตัวเลข 14/41 : the meaning of number 14/41

ความหมายของตัวเลข 14 เลขของความเด่นดัง รุ่งโรจน์ รุ่งเรือง

บางตำราได้พูดว่าเลข 14 41 นี้ ทำให้ชีวิตประสบผลสำเร็จอย่างมั่นคง รุ่งโรจน์รุ่งเรือง มีความรู้สติปัญญาเหนือคนอื่นๆ รู้เท่าทัน ไม่โดนคดโกงหลอกง่าย ความจำแม่นยำ ฉลาดหลักแหลม คิดเป็นระบบ เก่งวิเคราะห์คำนวณ มีโอกาสก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วทางด้านหน้าที่การงาน กล้าคิดกล้าทำหล้าตัดสินใจจะนำพาไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ส่งเสริมให้มีความรุ่งโรจน์อย่างมั่นคง เข็มแข็งมีพลังที่กล้าแข็ง มีความสุขุมล้ำลึก ชอบไขว่คว้าค้นหาความก้าวหน้าให้กับชีวิต เป็นคนที่ยึดถือความถูกต้อง ชอบความยุติธรรม ซื่อสัตย์ เข้าหาผู้ใหญ่ได้รับความเมตตาเสมอ เส้นสายดี เข้ากับคนง่าย ความรักก็ราบรื่นได้แฟนคู่ครองที่ดี ลูกหลานครอบครัวสบาย มีความเข้มแข็ง อดทน ต่อสู้อุปสรรคไม่ย่อท้อ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครอง แต่ในด้านข้อเสียก็มี คือ อาจจะใจร้อน บางครั้งปากไว พูดไม่ระวัง ก็อาจจะทำให้คนที่ได้ฟังไม่ชอบใจ เชื่อมั่นยึดถือบรรทัดฐานของตนเองมากเกินไป แต่ก็ไม่ถึงกับเสียหายแต่อย่างใด เพราะได้อิทธิพลจากดาวพฤหัสบดี เลข 1+4 ได้ 5 ทำให้เข้าใจได้ทั้งทางโลกและทางธรรม มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทุกรูปแบบ

It's only fair to share...Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Tumblr

You may also like...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.