ความหมายของตัวเลข 19/91 : the meaning of number 19/91

ความหมายของตัวเลข 19/91 ว่าด้วยความโก้ โดดเด่น เป็นที่รู้จัก

เลข 19 91 นี้เป็นเลขที่ไปอยู่ที่ใด ก็มักจะโดดเด่น เป็นที่รู้จัก ใครๆก็อยากจะเห็นว่าเค้าเป็นใคร ทำงานเก่ง มีความมั่นใจในตัวเอง มีเสน่ห์ รักศักดิ์ศรีและถือตัวในความเก่งของตน เป็นคนแต่งตัวโก้หรูและใช้ชีวิตที่ทันสมัย ในขณะเดียวกันก็ชอบพัฒนาทางด้านสติปัญญา เช่น การฝึกปฎิบัติธรรม ฝึกสมาธิ เป็นต้น เลขนี้มักเกี่ยวพันกับการต่างประเทศ ทำงานในบริษัทของต่างชาติ หรือถ้ารับราชการ ก็ต้องได้ใช้ภาษาต่างถิ่น ต่างภาษา

หากผู้หญิงใช้ ก็จะทำให้มีหน้าที่การงานที่โดดเด่น เป็นผู้หญิงเก่งรอบด้าน จึงเป็นที่มาของคำว่า อาจจะหาแฟนได้ยากถ้าผู้หญิงได้ใช้เลข 19 91 เพราะผู้ชายอาจจะไม่กล้าจีบ เห็นว่าเก่งเกินไปในมุมมองของผู้ชายไทยที่ต้องการแม่บ้านแม่เรือน แล้วให้ผู้ชายเป็นผู้นำครอบครัว **แต่ถ้าผู้ชายต่างชาติหรือผู้ชายที่ได้รับวัฒนธรรมมาจากต่างประเทศก็มักจะชอบผู้หญิงที่เก่ง ก้าวไปพร้อมกัน จึงทำให้ผู้หญิงที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข 19 91 มักได้แฟนเป็นคนต่างชาติ ต่างวัฒนธรรมนั่นเอง

It's only fair to share...Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Tumblr

You may also like...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.