ความหมายของตัวเลข 35/53 : the meaning of number 35/53


เลข 35 /53
มองว่าเป็นเลขอุดมการณ์ เลข 3 คือเลขผู้ชาย ใจกล้าบ้าบิ่น บุกชนอย่างไม่กลัวเกรง แต่เมื่อติดกับเลข 5 ก็ทำให้มีสติควบคุม ไม่ให้เกินพอดี เลขนี้ทำให้คนที่ใช้กล้าบุกเบิกสิ่งใหม่ ขยัน ชอบช่วยเหลือสังคม นึกถึงสังคมส่วนร่วมมากกว่าความต้องการของตัวเอง จนเสมือนเป็นคนที่มีอุดมการณ์ในสังคม เลขนี้เหมือนปิดทองหลังพระ และคนที่ใช้เลขนี้ก็เต็มใจด้วยแหละ แต่ด้วยความที่เผด็จการในการทำสิ่งใดให้บรรลุเป้าหมาย ก็อาจจะไปขัดแข้งขัดขาคนอื่นอยู่บ้าง และลูกน้อง หรือคนที่ร่วมงานด้วยก็อาจจะไม่เข้าใจความคิดที่ลึกซึ้งเกินพอดี

It's only fair to share...Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Tumblr

You may also like...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.