ความหมายของตัวเลข 50/05 : the meaning of number 50/05


ความหมายของตัวเลข 50/05 เลขฟลุ๊ก ได้มาโดยง่าย

เลข 50/05 นี้ คนที่ได้ใช้จะได้สิ่งที่นึก สิ่งที่อยากได้มาโดยไม่ตั้งใจ บังเอิญๆ จนบางทีการที่ได้อะไรมาโดยง่าย เราก็อาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้มานัก…

หมอเกมส์ ได้พูดถึงเลข 50/05 ว่าเป็นเลขที่ได้อะไรมาง่ายๆฟลุ๊กๆ ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียง ความรัก โชคลาภ (ขอเสริมเองว่า หากยิ่งทำบุญทำทาน สิ่งดีๆจะยิ่งมาได้โดยง่าย แบบไม่ทันตั้งตัว)
ส่วนดร.ไก่บอกว่าเลข 50/05 จะทำให้ผู้ใช้มีความคิดแก่กว่าวัย จะเชื่อใครต้องอยู่บนเหตุและผล ถ้าตัวเลข 50/05 อยู่ในฐานเลข ก็มีเตือนในเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และโรคที่ยากแก่การรักษาหรือหาสาเหตุไม่ได้ จะพ้นจากโรคภัยได้คือ ต้องหมั่นทำบุญสร้างกุศลและปฏิบัติธรรม เลขนี้ยังเหมาะกับการค้าระหว่างประเทศ และมักมีเพื่อนต่างชาติต่างภาษา

ส่วนหมอจุ๊บ อ.วิทธ์วัชรป ได้พูดว่าเลข 50 เป็นเลขของสมบัติ คือผู้ใช้จะมีสมบัติเยอะ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ มักมีที่พักอาศัยหลายที่ เหมาะกับค้าขายกับคนต่างถิ่น คนต่างชาติ ทั้งต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ซึ่งก็ถือว่าหมอจุ๊บวิเคราะห์ได้แม่นอยู่นะคะ

It's only fair to share...Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Tumblr

You may also like...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.