ความหมายของตัวเลข 55 : the meaning of number 55


ความหมายของตัวเลข 55 ว่าด้วยหลงตัวเองว่าเด่นดัง

เลข 55 ถ้าได้ศึกษาเรื่องตัวเลขมา เลข 5 คือเลขสติปัญญา เลขความรู้ เลขนักปราชญ์ แต่อย่างไรก็ตาม หากรู้มากเกินไป ก็ทำให้คิดว่าตัวเองแน่และเก่งกว่าใครๆ ดื้อรั้นไม่ฟังใครได้ แต่โดยร่วมแล้วก็ยังถือว่าเป็นเลขมงคล ให้คุณ แต่ตัวผู้ใช้จะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้เป็น

ในตำราความหมายตัวเลขของคุณสมเจตน์ได้พูดถึงเลขนี้ว่าเป็นเลขที่ทำให้เป็นคนที่รู้จักปล่อยวาง ชีวิตรุ่งโรจน์สดใส ทำสิ่งใดมีความเจริญก้าวหน้าเรื่อยๆ ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ชอบช่วยคน คบหาผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ เครดิตดี ลักษณะดีมีคนไว้เนื้อเชื่อใจ จะได้เป็นใหญ่ในการงาน โอกาสในการศึกษาหาความรู้ดี ชอบอ่าน มีหนังสือเยอะ ชอบศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะทางปรัชญา ศาสนา และชอบสอนถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้อื่น มีนิสัยใจดี ใจเย็น มีเมตตา สติปัญญาดี มีเหตุผล จริงใจ รักความยุติธรรม มีกฎเกณฑ์ แบบแผน ใจดี ไม่รบกวนให้ใครเดือดร้อน มีใจสงสารผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยาก ได้ทำบุญบ่อยครั้ง อาชีพที่เหมาะ ได้แก่ ครูอาจารย์ แพทย์ ตุลาการ อัยการ นักบริหารจัดการ นักสังคมสงเคราะห์ บุญกุศลทุกชนิด มีความสุขสงบในชีวิตดี

It's only fair to share...Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Tumblr

You may also like...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.