ความหมายของตัวเลข 57/75 : the meaning of number 57/75

ความหมายของตัวเลข 57/75 ว่าด้วยเรื่องรู้มาก รู้เยอะจนความคิดตีกันเอง

เลข 75/57 ประกอบด้วยเลข 5 คือเลขแห่งสติปัญญา ชอบค้นหาความรู้ กับเลข 7 เลขที่ขยันขันแข็ง บ้างานสุดๆ เมื่อทั้งสองเลขมาเจอกันก็จะยิ่งทำให้ขยันขวนขวายหาความรู้ เมื่อรู้มากจึงยกตนข่มท่าน ดื้อดึง ความคิดเห็นไม่ตรงกันกับผู้อื่น ถึงแม้ว่าเลขนี้จะทำให้มีสติปัญญาดี แต่ก็จะคิดอะไรที่ลึกซึ้งเกินไป ความเครียดเล่นงาน ไม่ยอมพักผ่อนสมองทำให้เกิดความเครียดสะสม งานที่ทำก็ต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะเสร็จ มีปัญหากับผู้ใหญ่และผู้อุปถัมภ์ มักมีเหตุให้โต้เถียงผู้ใหญ่อยู่เสมอ เหนื่อยเรื่องทัศนคติผู้ใหญ่ นักพูดฝีปากกล้า ไม่ยอมใครถ้าคิดว่าสิ่งนั้นที่ไม่ถูกต้อง ถือเป็นผู้หนึ่งที่ยืนยันต่อสู้เพื่อความถูกต้อง ไม่ชอบเรื่องคาใจตรงไปตรงมา บางทีก็โผงผางเกินไป กล้าคิดกล้าทำ กล้าเริ่มโครงการใหญ่ ทำงานมุ่งมั่น ขยันและรับผิดชอบ เวลาว่างมักชอบใช้ความคิด หาเหตุหาผล ไตร่ตรองชีวิตอยู่เสมอ จนบางทีคิดมากจนความคิดตีกัน ลังเล ช่างจดช่างจำ บางเรื่องก็ฝังใจจำแล้วไม่มีวันลืม ระวังปัญหาความดันเลือด หัวใจ ช่วงหลัง กระดูกสันหลัง และให้ระวังเหตุขัดแย้งการข้ามรุ่นระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ไว้ด้วย

เครดิตตำรา คุณสมเจตน์ ดร.ไก่ หมอจุ๊บ

It's only fair to share...Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Tumblr

You may also like...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.