ความหมายของตัวเลข 9 : the meaning of number 9

ความหมายของตัวเลข 9 เลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์

คนไทยถือเลข 9 เป็นเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เลขมงคล ที่ออกเสียงเหมือนคำว่า ก้าว ที่รวมเป็นคำว่า ก้าวหน้า ซึ่งหมายถึงการพัฒนาไปข้างหน้า ซึ่งคนที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข9 นี้จะมีความหัวโบราณตามขนบธรรมเนียมประเพณีในบางเรื่อง และในขณะเดียวก็สามารถทันสมัยในเรื่องของเทคโนโลยีได้ คือเป็นเลขที่ คนที่ใช้จะพยายามไม่ปฏิบัติไปในทางที่ไม่ดี หรือผิดจารีต จะชอบและสนใจเกี่ยวกับศาสนา เป็นต้น

โดยจากหมอเกมส์ เศรษฐีสถาพร ได้พูดถึงเลข 9 ว่าเป็นเลขพระเกตุ วิญญาณ เทพยดา พลังอำนาจมืดที่ยิ่งใหญ่ (ฟังแล้วดูลี้ลับไปอีกนะคะ) บอกว่าคนที่ใช้เลขนี้ จะสุขุม รอบคอบ มีลางสังหรณ์แม่นยำ และโดยสรุปก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังอันใหญ่ที่ไม่สามารถมองเห็นได้คอยปกปักรักษาอยู่ ประมาณว่าตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ (ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ทำมา คนที่ใช้ก็ควรจะหมั่นทำบุญทำทาน รักษาศีลอยู่เสมอนะคะ)

ส่วนหมอแมนการินก็ได้พูดถึงเลข 9 ว่าเป็นเลขที่ทันสมัยและก็หัวโบราณอยู่ในที คนที่ใช้เลขนี้ยังรักอิสระ ไม่ค่อยชอบยุ่งวุ่นวายเรื่องของชาวบ้านนัก มีความเป็นตัวเองสูง เป็นเลขอายุยืน เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลางสังหรณ์แม่นยำ เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ เหมาะที่จะเสริมในเรื่องของ สมาธิและปัญญา เสริมให้มีไหวพริบ และความคิดสร้างสรรค์ที่น่าทึ่ง การงานที่เหมาะสมคือ นักบวช นักจิตวิทยา นักอนุรักษ์ นักสักยันต์ ล่ามภาษาต่างประเทศ ธุรกิจนำเข้าส่งออก นักคอมพิวเตอร์

It's only fair to share...Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Tumblr

You may also like...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.