ความหมายของตัวเลข 35/53 : the meaning of number 35/53

เลข 35 /53 มองว่าเป็นเลขอุดมการณ์ เลข 3 คือเลขผู้ชาย ใจกล้าบ้าบิ่น บุกชนอย่างไม่กลัวเกรง...