ความหมายของตัวเลข 27/72 : the meaning of number 27/72

ความหมายของตัวเลข 27/72 เลข 27/72 เหมาะกับคนที่ต้องการจะใช้ชีวิตแบบปลีกวิเวก บวชพระหรือศึกษาพระธรรมจะดีกว่า ชีวิตก็จะไม่ทุกข์ร้อนอะไร แต่ถ้าปุถุชนคนทั่วไปที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเลขนี้มักจะต้องรอคอยอะไรนานๆ อยู่ห่างไกลจากคนที่รัก  เบื่อหน่ายคู่...