ความหมายของตัวเลข 89/98 : the meaning of number 89/98

ความหมายของตัวเลข 89/98 เลขความสำเร็จปานกลาง เลขนี้ทำให้คนที่อยู่ภายใต้อิทธิพลจะดูน่าเกรงขาม ไม่ว่าจะวางที่ต้นเบอร์ หรือท้ายของเบอร์ จะทำให้คนที่ไม่ได้สนิทชิดเชื้อจะรู้สึกเกร็งๆเวลาได้อยู่ใกล้ ทำให้คนที่ใช้เลขนี้ดูมีบารมี ดูมีรังสีของความเป็นเจ้านาย...