เปลี่ยนเบอร์มงคลให้พ่อกับแม่สุขภาพแข็งแรง

เปลี่ยนเบอร์ให้ตัวเองแล้ว ก็อย่าลืมเปลี่ยนให้พ่อกับแม่ด้วยนะคะ เพราะอะไรนะหรอ?? กรรมมันเป็นเผ่าพันธ์นะคะ ถ้าดวงเราดีขึ้น แต่ดวงพ่อกับแม่เรายังไม่ดี ก็ย่อมส่งผลให้เราไม่ดีไปด้วย เช่น ถ้าเบอร์พ่อกับแม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน...